• گزارش عملکرد سازمان
  • ثبت نام وانت بار
  • خدمات الکترونیک
  • مناقصات و مزایدات
  • انتقادات و پیشنهادات

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

0 67

شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان...

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری از انتقال ویروس انجام میگیرد . 

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

0 46

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر کلیه اتوبو سهای درون شهری در واحد حرکت سازمان شستشو ، گند زدائی و ضدعفونی میگردد .

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

0 34

تست تب و درجه حرارت مسافران توسط...

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه با همکاری مرکز بهداشت ارومیه و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به تست و کنترل دمای بدن مسافران در پایانه شهیدان کاملی میگردد  .

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

0 39

شستشو و ضد عفونی روزانه پایانه...

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا کلیه پایانه های مسافربری سازمان شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی می گردد .

میزان افزایش کرایه تاکسی 98 در ارومیه اعلام شد

0 624

میزان افزایش کرایه تاکسی 98 در ارومیه اعلام شد

به گزارش ارتباطات سازمان نرخ تاكسى هاى شهرى اورميه براى مسير مستقيم ١٠٠٠ تومان تعين شده و كرايه اتوبوس هاى شهرى نيز از ٤٥٠ به ٦٠٠ تومان افزايش خواهند يافت مهدی مژدهی فرد مدیرعامل سازمان مدیریت...

جاگذاری سایبان های ایستگاه اتوبوس جدید ساخته شده دانشگاه فنی وحرفه ای در راستای تعامل بین...

0 215

جاگذاری سایبان های ایستگاه اتوبوس جدید ساخته شده دانشگاه فنی وحرفه ای در راستای تعامل بین...

جاگذاری سایبان های ایستگاه اتوبوس جدید ساخته شده دانشگاه فنی وحرفه ای در راستای تعامل بین سازمان و دانشگاه در نقاط مختلف شهر

برگزاری جلسه استماع و حل مشکلات سرویس مدارس در دفتر مرکزی سازمان

0 136

برگزاری جلسه استماع و حل مشکلات سرویس مدارس در دفتر مرکزی سازمان

برگزاری جلسه استماع و حل مشکلات سرویس مدارس باحضور معصوم زاده سرپرست معاونت نظارت برحمل ونقل بارو مسافر شهرداری ارومیه و ابرازه نماینده آموزش و پرورش استان و جمعی از پیمانکاران سرویس مدارس برگزار...

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان