اخبار و رویدادها

9

آئین بدرقه کاروان شهید باکری

برگزاری آئین بدرقه کاروان شهید باکری جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی

آئین بدرقه کاروان شهید باکری با اعزام ناوگان بزرگ در قالب 60اتوبوس خدمات رسان توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی برگزار شد .

12

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان