• گزارش عملکرد سازمان
  • ثبت نام وانت بار
  • خدمات الکترونیک
  • مناقصات و مزایدات
  • انتقادات و پیشنهادات

مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه جهت اجرای طرح...

0 338

مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه جهت اجرای طرح...

به گزارش ارتباطات سازمان اجرای طرح تست کرونا بصورت روزانه با مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه  از رانندگان و شهروندان انجام میگیرد و افرادی...

توزیع بسته حمایتی نقدی بین رانندگان حمل و نقل شهری توسط سازمان

0 282

توزیع بسته حمایتی نقدی بین رانندگان حمل و نقل شهری توسط سازمان

به گزارش ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه مژدهی فرد ریاست سازمان خبر از تحویل ۶٠٠ بسته حمایتی  نقدی در قالب کارت بانکی  ٣٠٠٠٠٠٠ریالی به ناوگان اتوبوس و مینی...

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان

0 193

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان 

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

0 281

شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان...

گند زدائی و ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی ناوگان تاکسی شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری از انتقال ویروس انجام میگیرد . 

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

0 250

ضد عفونی ناوگان اتوبوس شهری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه جهت پیشگیری...

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر کلیه اتوبو سهای درون شهری در واحد حرکت سازمان شستشو ، گند زدائی و ضدعفونی میگردد .

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

0 248

تست تب و درجه حرارت مسافران توسط...

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه با همکاری مرکز بهداشت ارومیه و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به تست و کنترل دمای بدن مسافران در پایانه شهیدان کاملی میگردد  .

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

0 240

شستشو و ضد عفونی روزانه پایانه...

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا کلیه پایانه های مسافربری سازمان شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی می گردد .

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان