اخبار و رویدادها

اجرای طرح  آلایش میزان آلایندگی اتوبوس های سازمان
45
/ دسته ها: اخبار

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوبوسهای بخش خصوصی توسط کارشناسان سازمان محیط زیست

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی اتوبوس های سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان طرحاجرایآلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوبوسهای بخش خصوصی توسط کارشناسان سازمان محیط زیست با همکاری بازرسین واحد بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری انجام گردید و در این طرح 50 دستگاه اتوبوس تست و در نهایت گواهی عدم آلایندگی از سازمان محیط زیست اخذ نمودند و معدود اتوبوس هایی که درچار آلایندگی بودند با هماهنگی واحد فنی رفع عیب گردیدند .

مطلب قبلی ارایه خدمت ناوگان حمل و نقل سازمان به مسافرین و میهمانان در ایستگاه قطار
مطلب بعدی اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان
This is trial version.

x

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان