اخبار و رویدادها

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوبوس های سازمان
171
/ دسته ها: اخبار

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوبوس های سازمان

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان با حضور کارشناسان محیط زیست طرح اجرای میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوس های بخش خصوصی انجام وطی اجرای این طرح خودروهایی که آلاینده بودن به واحد فنی معرفی تا برای رفع ایراد آلایندگی اقدام و سپس به ارائه خدمت بپردازند .بعد از اتمام طرح کلیه خودروهای با بررسی و اقدام لازم مدارک فاقد آلایندگی را از مرجع مربوطه اخذ نمودند.

مطلب قبلی ارایه خدمات ناوگان اتوبوس سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه در کلیه مسیرها به شهروندان عزیز در لحظه بارش رحمت الهی
مطلب بعدی ایجاد ایستگاه اتوبوس و تاکسی داخل راه آهن و نصب تابلو قیمت

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان