اخبار و رویدادها

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه
46
/ دسته ها: اخبار

دیدار نماینده ارومیه از روند پیشرفت پروژه شرکت های بین المللی مسافربری پایانه شهیدان کاملی

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه

به گزارش روابط عمومی سازمان روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با حضور در پایانه شهیدان کاملی ضمن دیدار با کارکنان سازمان از کلیه شرکت های مسافر بری پایانه دیدیدن و با مردم داخل پایانه دیدار و به بررسی مشکل آنها پرداخت . ضمنا حضرت پور از پروژه شرکت های بین المللی پایانه بازدید و از رون تکمیل آن اطلاع یافتند در آخر ایشان از ایستگاههای تاکسی و اتوبوس پایانه دیدن فرمودند .

مطلب قبلی ایجاد ایستگاه اتوبوس و تاکسی داخل راه آهن و نصب تابلو قیمت
مطلب بعدی ارایه خدمت ناوگان حمل و نقل سازمان به مسافرین و میهمانان در ایستگاه قطار
This is trial version.

x

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان