اخبار و رویدادها

مشارکت سازمان  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه جهت اجرای طرح تست کرونا از شهروندان
324
/ دسته ها: اخبار

مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و مرکز بهداشت ارومیه جهت اجرای طرح تست کرونا از شهروندان

مطلب قبلی توزیع بسته حمایتی نقدی بین رانندگان حمل و نقل شهری توسط سازمان

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان