اخبار و رویدادها

243

تست تب و درجه حرارت مسافران توسط کارشناسان...

تست و کنترل تب مسافران در داخل پایانه مسافربری شهیدان کاملی

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه با همکاری مرکز بهداشت ارومیه و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام به تست و کنترل دمای بدن مسافران در پایانه شهیدان کاملی میگردد ...
235

شستشو و ضد عفونی روزانه پایانه شهیدان کاملی...

گند زدائی و ضد عفونی پایانه مسافربری شهیدان کاملی ارومیه

به گزارش ارتباطات سازمان روزانه و بصورت مستمر جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا کلیه پایانه های مسافربری سازمان شستشو ، گندزدائی ، ضد عفونی می گردد .

123456789

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان