اخبار و رویدادها

59

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل...

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه با...

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه با سرهنگ فرمانی ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی استان و عرض تبریک  بابت تصدی سمت...
44

انتخاب مهندس مژدهی فرد به عنوان مدیر نمونه کشوری توسط معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها...

 تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاری های کل کشور از  مژدهی فرد رییس سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه به عنوان مدیرنمونه کشوری در...
47

دیدار و تعامل دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان با ریاست سازمان

دیدار دکتر  پوراسد ریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان بامهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه به منظور افزایش همکاری ها و تقویت ارتباط صنعت...
42

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه و شستشوی و آماده سازی برای بهره برداری

12345678

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان