اخبار و رویدادها

65

دیدار نماینده ارومیه از روند پیشرفت پروژه شرکت...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه

52

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوبوس های سازمان

اجرای طرح آلایش میزان آلایندگی ناشی از دودزائی اتوس های بخش خصوصی توسط کارشناسان سازمان محیط زیست با همکاری بازرسین واحد بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 

12345678

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان