اخبار و رویدادها

174

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه و شستشوی و آماده سازی برای بهره برداری

199

دیدار نماینده ارومیه از روند پیشرفت پروژه شرکت...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه

123456789

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان