اخبار و رویدادها

191

برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی حمل و نقل توسط خانواده بزرگ شهرداری.

به گزارش ارتباطات سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه مراسم گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر ارومیه ، شهردار ارومیه و معاونین شهرداری و...
185

روز 26 آذر روز ملی حمل و نقل و قدردانی از تلاشگران عرصه حمل و نقل توسط دکتر علیزاده امام زاده...

حضوردکتر علیزاده امامزاده ریاست شورا اسلامی شهر ارومیه و مهندس مژدهی فرد مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه در شرکت های مسافربری پایانه...
123456789

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان