دانلود PDF نرخ تاکسی 98 در لینک زیر >

/Portals/48/nerkh1398TAXE.pdf

دانلود PDF نرخ تاکسی 99 در لینک زیر >

/Portals/48/99%20nerkh%20takhsi.pdf

دانلود PDF نرخ تاکسی1400 در لینک زیر >

/Portals/48/Full%20page%20photo.pdf

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان