• گزارش عملکرد سازمان
  • بخشنامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • مناقصات و مزایدات
  • انتقادات و پیشنهادات

حضور مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در محل آماده باش...

0 26

حضور مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در محل آماده باش...

حضور مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در محل آماده باش نیروهای سازمان برای مواجهه با خطرات احتمالی سیل و انجام آخرین هماهنگی ها جهت اعزام و استقرار در محل های حادثه خیز

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه با...

0 37

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان...

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه با...

دیدار مهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه و هیات همراه با سرهنگ فرمانی ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی استان و عرض تبریک  بابت تصدی سمت جدیدایشان

انتخاب مهندس مژدهی فرد به عنوان مدیر نمونه کشوری توسط معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها...

0 25

انتخاب مهندس مژدهی فرد به عنوان مدیر نمونه کشوری توسط معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها...

 تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها ودهیاری های کل کشور از  مژدهی فرد رییس سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه به عنوان مدیرنمونه کشوری در زمینه همکاری و هم اندیشی و ماموریت های محوله و به ویژه اقدامات سازنده در قالب اقتصاد مقاومتی

دیدار و تعامل دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان با ریاست سازمان

0 27

دیدار و تعامل دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان با ریاست سازمان

دیدار دکتر  پوراسد ریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان بامهندس مژدهی فرد ریاست سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه به منظور افزایش همکاری ها و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه در دفتر مرکزی سازمان

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان

0 27

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان

اتمام پروژه ساخت شرکت های مسافربری بین المللی پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری ارومیه و شستشوی و آماده سازی برای بهره برداری

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان...

0 46

دیدار نماینده ارومیه از روند پیشرفت...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان...

حضور روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایانه شهیدان کاملی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمی گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگی با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكی از شاهراههای اصلی ترانزيتی تجاری و موصلاتی و استراتژيكی ترين با كشورهای اروپایی است

دی ان ان